МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ НАУК ПРИКЛАДНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ФРАНКА
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НАН УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЧНО-ПРИРОДНИЧИЙ (М. БИДГОЩ, РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

III всеукраїнська науково-практична конференція
"КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЇ" (КМПЗ–2017)


Конференція

ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція
"КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ CИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ" (КМПЗ-2017)

В рамках секцій будуть розглядатися питання, пов’язані з розвитком науки, освіти, електрорадіотехніки, економіки, екології та інформаційних технологій за галузями знаньСекції конференції


Секція 1

Математичне і комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення


Секція 2

Моделі, методи, алгоритми інтелектуального опрацювання даних


Секція 3

Прикладні задачі інформатики, електроніки та енергетики


Секція 4

Прикладні задачі захисту інформації,екології, економіки та природоохоронної діяльності


Секція 5

Новітні інформаційні технології в науці, освіті, педагогіці та навчанні

Внески


  • Розміри оргвнесків для фізичних осіб складають
  • 150 грн
  • 150 грн., в т.ч. ПДВ – доповідь на конференції, публікація доповіді, отримання програми конференції

  • Розміри оргвнесків для юридичних осіб складають
  • 180 грн
  • 180 грн., в т.ч. ПДВ – доповідь на конференції, отримання програми конференції та тез доповідей

Банківські реквізити для сплати внесків: Одержувач коштів: Момоток Галина Іванівна, № картки Приватбанку:

5168 7573 1181 3473.

У квитанції вказувати: Доброчинний внесок на підтримку проведення конференції «Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій» (КМПЗ−2017) і Прізвище та ініціали учасника

Вимоги до оформлення статей у Вісник

Запрошення для участі у конференції

Програма конференції

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ:
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ І СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ: